Przejdź do:

Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018

Klubowicze online:
482

Regulamin FTB.pl

Zasady ogólne

 1. Korzystanie z zasobów Wortalu Muzyki Klubowej FTB.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności serwisu.
 2. W serwisie należy przestrzegać netykiety internetowej.
 3. Zabronione jest łamanie powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie uwagi, problemy, pytania dotyczące serwisu należy zgłaszać poprzez Centrum Kontaktowe.
 5. Decyzje o awansach/degradacjach, usuwaniu i banowaniu użytkowników podejmowane są wspólnie przez grono moderatorów oraz administratorów serwisu - nigdy jednoosobowo.
 6. Pseudonim (nick, ksywa) na FTB.pl nie może być adresem strony internetowej np. ftb.pl. Konta nazwane w ten sposób będą usuwane z serwisu.
 7. W polu podpis, dostępnym w profilu użytkownika wpisać można nie więcej niż 3 linijki tekstu.
 8. Avatar - grafika o wymiarach 50x50 pikseli, reprezentująca użytkownika, nie powinna ważyć więcej niż 30KB.
  Nie może także prezentować obscenicznych i wulgarnych rysunków, zdjęć oraz animacji.
  Avatary nie odpowiadające powyższym specyfikacjom - będą usuwane bez ostrzeżenia przez kadrę zarządzającą.
 9. W przypadku nadużyć przy publikacji zdjęć z imprez klubowych przez zarejestrowanego użytkownika - prosimy o informację za pośrednictwem Centrum Kontaktowego.

Rejestracja w serwisie

 1. W celu rejestracji w serwisie FTB.pl, Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny.
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
  2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
  3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
  4. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  5. Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
  6. administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do Formularza jest FTB.pl.
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem FTB.pl do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu dla celów statystycznych;
  4. przyjęciem do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.
 4. Wypełniając Formularz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. 
  1. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
  2. powierzenie FTB.pl danych osobowych następuje w momencie aktywacji poprawnie zarejestrowanego konta. Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą.
  3. administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest FTB.pl. Serwis FTB.pl jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. FTB.pl zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania;
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez FTB.pl jego danych osobowych innym podmiotom z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od FTB.pl oraz innych osób.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, jednak jest to jednoznaczne z usunięcem konta z serwisu FTB.pl
 7. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia FTB.pl do zablokowania konta Użytkownika w serwisie FTB.pl.

Forum dyskusyjne

 1. Forum dyskusyjne Wortalu FTB.pl jest forem publicznym, więc każdy kto chce może wyrazić na nim swoje zdanie. 
 2. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje wypowiedzi. Zastanów się 3 razy zanim coś napiszesz.
 3. Na Forum obowiązują podstawowe zasady dobrego wychowania, ale przede wszystkim, nie będzie tolerowane używanie słów ogólnie przyjętych jako obraźliwe. 
 4. Nie można obrażać kogokolwiek na forum. Wszelkie nieporozumienia,  prosze załatwiać w Swoim gronie,  a nie narażać innych użytkowników na zbędne nieprzyjemności. 
 5. Wszystkie zastrzeżenia co do działania Forum, lub do zaistniałej sytuacji, należy zgłaszać do moderatora, lub do administratora Forum. 
 6. Znajdujecie się na Forum i jako takie proszę je traktować, nie będą tolerowane niepotrzebne wypowiedzi, jeśli chcecie sobie poczatować to jest wiele innych miejsc aby to zrobić - takie posty, a nawet tematy będą bezwzględnie kasowane. 
 7. Forum powstało z myślą o Was, więc teraz Wy udowodnijcie, że była to słuszna decyzja. 
 8. Uprasza się wszystkich użytkowników o używanie opcij "Modyfikuj Wypowiedź". Służy ona nie tylko do poprawienia jakiegos błędu, który wdarł się do posta, ale także do dopisania czegoś, o czym się zapomniało. Nie może być sytuacji, żeby nastąpiły po sobie 2 posty jednego użytkownika - takie wypowiedzi będą poprawiane przez moderatora z odpowiednią adnotacją.
 9. Linki do plików, stron należy umieszczać jako Załączniki, a nie wpisywać ich do treści wypowiedzi.
 10. Kolor czerwony na Forum proszę pozostawić tylko i wyłącznie kadrze moderującej. 

Jeśli byłeś autorem tematu lub wypowiedzi, które zostały usunięte - bądź pewien, że był on niezgodny z tym regulaminem - przeczytaj sobie go jeszcze raz, a na 100% znajdziesz odpowiedź na pytanie "dlaczego?".
Moderatorzy ani Administratorzy nie będą się tłumaczyć ze swoich decyzji.

To podstawowe zasady, jednak odwołujemy się do Waszej wyobraźni i bardzo Was prosimy o odpowiednie zachowanie.

Życzymy przyjemnej pracy
Moderatorzy & Administratorzy Forum Wortalu Muzyki Klubowej FTB.pl

Ostania aktualizacja: 5 kwietnia 2008 godz. 17:00